این روزها بازار سلفی گرفتن داغ است و هرکسی در هر موقعیتی که برایش جالب، به یادماندنی و جذاب و دوست داشتنی است دوست دارد سلفی بگیرد و آن را برای به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی با دوستان و نزدیکانش، منتشر کند اما متاسفانه یکی از عزیزان اهدا کننده خون که اتفاقا فرهنگی و دست به قلم نیز هست به همراه همکاران خود چندی پیش برای اهدای خون به یکی از پایگاه ها مراجعه کرده بود و وقتی خواسته ازاین اقدام به یادماندنی خود سلفی بگیرد از طرف همکاران انتقال خون آن مرکز ممانعت شده بود.

در پی اطلاع روابط عمومی سازمان انتقال خون و انعکاس این موضوع به مدیر عامل نامه ای از سوی مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون به تمامی مراکز انتقال خون ارسال شد که به هیچ عنوان جلوی عکس و سلفی گرفتن اهدا کنندگان را نگیرند.

ما هم به نوبه خود از اهدا کنندگان عزیز دعوت می کنیم از این پس هرچه دوست دارند عکسهای سلفی و یهویی از خودشان و کیسه خونشان بگیرند و به اشتراک بگذارند که در ترویج این فرهنگ انسان دوستانه به ما هم کمک کنند.

متن پی نوشت مدیرعامل سازمان انتقال خون و نامه مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی به پایگاه های انتقال خون سراسر کشور را نیز در ادامه مشاهده می کنید: