با ما همراه باشید

پیشوا

بازدید های سرزده و مستمر در انتظار مدارس پیشوا

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیشوا از طرح بازدید های سرزده و مستمر از مدارس این شهرستان خبر داد.

تاجیک مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا به همراه هداوند معاون آموزش و یونس قائمی کارشناس حراست امروز پس از بازدید سرزده از مدرسه استثنایی فرزندان امام علی (ع) به مدرسه ابتدایی مهران رفتند و از وضعیت این مدرسه نیز بازدید کردند.

گفتنی است، در این بازدید ها حضور گروه بندی شده دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس پس از حدود بیست ماه، بیش از هر چیزی جلوه نمایی می کرد.

سعید تاجیک مدیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از کلاس های درس، پس از گفتگو با کادر اجرایی و‌ آموزشی مدرسه گفت:دانش آموزان طبق دستورالعمل های ابلاغی و با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی در کلاس های درس حاضر می شوند

مدیر آموزش و‌ پرورش شهرستان پیشوا با اشاره به اینکه آموزش های غیر حضوری به برخی از دانش آموزان از نظر درسی ضربه زده است گفت: اننظار می رود با همکاری و همدلی والدین و دانش آموزان با مدارس، شاهد حضور دانش آموزان طبق دستور العمل ها باشیم.

وی در پایان با تاکید بر نظارت مستمر بر فعالیت مدارس گفت: در طول سال تحصیلی بازدید های سرزده و مستمر در انتظار تمام مدارس شهرستان پیشوا خواهد بود.

فارسی سازی شده توسط تیم مارکتیکا | فروش در سایت ژاکت