با ما همراه باشید

اتاق خبر

اقبال به بازپرداخت وام‌های ارزی کم شد

خبراستان:بررسی روند وصول مطالبات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال، با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم توانایی در بازپرداخت وام‌های ریالی از یک سو و افزایش مکرر نرخ ارز و عدم بازگشت تسهیلات ارزی از سوی دیگر، با رشد فزاینده‌ای مواجه شده است؛ به نحوی که میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بهار ۱۳۹۹ معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم، نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۸) رشد ۲۵.۶ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (بهار ۱۳۹۸) رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

نکته حائز اهمیت آن است که نسبت مطالبات غیرجاری در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه تک‌رقمی بوده و کمتر از ۵ درصد به ثبت رسیده است. اما آنچه که بیش از این در این میان خودنمایی می‌کند، پایین‌تر بودن «نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات ریالی» در مقایسه با رقم مشابه در تسهیلات ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۸ است که به نظر می‌رسد این امر، حاکی از بازگشت کمتر تسهیلات ارزی نسبت به تسهیلات ریالی باشد.

مدت زمان میزان مطالبات غیرجاری
زمستان ۹۷ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان
بهار ۹۸ ۱۶۴ هزار میلیارد تومان
تابستان ۹۸ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان
پاییز ۹۸ ۱۶۹ هزار میلیارد تومان
زمستان ۹۸ ۱۶۶ هزار میلیارد تومان
بهار ۹۹ ۲۰۹ هزار میلیارد تومان
در سوی دیگر، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در بهار ۱۳۹۹، مجدد دورقمی و به معادل ۱۰.۵ درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال ۱۳۹۸، معادل ۱.۵ واحد درصد رشد را تجربه کرده است.

بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها ماه به افزایش یافته و به نوعی جمع‌بندی آن در تمامی فصول از زمستان ۹۷ تا بهار ۹۹ حکایت از افزایش و روند فزاینده این اعداد و ارقام دارد.

مدت زمان نسبت تسهیلات ارزی و ریالی غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی نسبت تسهیلات ارزی غیرجاری به کل تسهیلات ارزی نسبت تسهیلات ریالی غیرجاری به کل تسهیلات ریالی
زمستان ۹۷ ۱۰ درصد ۹.۸ درصد ۱۰ درصد
بهار ۹۸ ۱۱.۱ درصد ۱۴.۲ درصد ۱۰.۵ درصد
تابستان ۹۸ ۱۰.۱ درصد ۱۰.۲ درصد ۱۰.۱ درصد
پاییز ۹۸ ۱۰.۲ درصد ۱۲.۶ درصد ۹.۷ درصد
زمستان ۹۸ ۹ درصد ۱۰.۶ درصد ۸.۶ درصد
بهار ۹۹ ۱۰.۵ درصد ۱۲.۱ درصد ۱۰.۱ درصد

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.