رئیس اتحادیه املاک و نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه، وانت بار و پارکینگ های شهرستان ورامین در دو دیدار جداگانه با مجتبی بوربور معاون برنامه ریزی و رضا کارخانه معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان، بر لزوم حل مشکلات صنوف تحت پوشش اتحادیه تأکید کرد.

شیرکوند در دیدار با معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ورامین اظهار داشت: این اتحادیه در سال 96 با تلاش مضاعف به حل مشکلات مالیات ارزش افزوده املاکی ها و همچنین توقف عوارض کسب و پیشه شهرداری ورامین برای بنگاه های معاملات ملکی و نمایشگاه داران اتومبیل که غیر قانونی دریافت می شد، اقدام کرد.

بوربور نیز در این دیدار گفت: رئیس اتحادیه املاک و نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه، وانت بار و پارکینگ های شهرستان فعالترین و سختکوش ترین رئیس اتحادیه است که تعداد اعضای تحت پوشش نیز در سطح شهرستان های استان تهران بی نظیر است.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری افزود: این مسئله مهم که مشکلات درون صنفی این اتحادیه در همان جا حل می شود و پیگیری های رئیس اتحادیه باعث آرامش صنوف تحت پوشش است، مسئله مهمی تلقی می شود که رئیس این اتحادیه، به خوبی از پس آن برآمده است و درصورت نیاز به هماهنگی و پیگیری این معاونت، از آن دریغ نخواهد شد.

رئیس اتحادیه املاک و نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه، وانت بار و پارکینگ های ورامین در دیدار با معاون عمرانی فرمانداری نیز خواستار حضور در جلسات شورای ترافیک شهرستان شد و افزود: از آنجا که سه صنف تحت پوشش این اتحادیه شامل  آژانس های کرایه، وانت بار و پارکینگ ها به صورت مستقیم در مباحث ترافیکی دخیل هستند، حضور در جلسات شورای ترافیک ضروری است و می تواند برخی مشکلات پیش رو را حل کند.

شیرکوند تصریح کرد: مشکلات وانت بارها که مکان مشخصی برای استقرار ندارند و به همین دلیل، از لحاظ امنیت شغلی نیز به خطر افتاده اند، باید با همکاری و همراهی معاونت عمرانی فرمانداری، شهرداری، پلیس راهور و شورای ترافیک شهرستان حل و فصل شود تا حدود 800 عضو این اتحادیه برای ارتزاق و معیشت دچار مشکل نباشند و امنیت روحی نیز پیدا کنند.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان نیز با تقدیر از پیگیری های رئیس اتحادیه املاک و نمایشگاه داران اتومبیل، آژانس های کرایه، وانت بار و پارکینگ های ورامین، بر لزوم شرکت رئیس این اتحادیه در جلسات شورای ترافیک شهرستان تأکید کرد.

کارخانه همچنین اظهار داشت: همراهی و تلاش برای حل مشکلات پارکینگ ها و آژانس های کرایه و وانت بارها پیگیری اتحادیه و همچنین عزم جدی مسئولان ذیربط را می طلبد که معاونت عمرانی فرمانداری در این زمینه، اعلام آمادگی کامل دارد.