در رابطه با همین امر نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در واکنش به حضور برخی زنان بدون حجاب در برخی معابر گفت: هیچ اجباری برای حجاب زنان در جامعه دیده نمی‌شود و بسیاری از آنان با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حضور پیدا می‌کنند پس اجباری در کار نیست.

اما سخنان مطهری در حالی عنوان شده که  نقل از پلیس تهران، ۲۹ نفر ازشرکت کنندگان در حرکت اعتراضی “#چهارشنبه_های_سفید” و “#دختران_خیابان_انقلاب”، در تهران، توسط پلیس بازداشت شده اند.

لذا در راستای تشریح و تفصیل همین امر و دلایل واکنش برخی دختران به حجاب اجباری؛ سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان،  بنده معتقدم یک سری اجبارها و فشارها باعث واکنش صریح و قاطعانه برخی دختران به حجاب شده است. دیدگاه جامعه نسبت به حجاب، نگاه نکردن به مقتضیات زمان، وضعیت اشتغال، شرایط اقتصادی، معیشتی و فرهنگی را هم می توان دلیلی برای این جنس از واکنش های دختران به حجاب دانست به علاوه زمانی که کمبودها وجود داشته باشد می تواند باعث بروز چنین مشکلاتی شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در هرجامعه ای سنت ها و هنجارهایی وجود دارد که مردم آن کشور موظف هستند به تمامی این هنجارها و ارزش ها احترام بگذارند. در رابطه با این واکنش ها نیز باید گفت که هم جامعه ما به تعدادی از خواسته های حق و بجا مردم احترام بگذارد و پاسخگو باشد و هم مردم باید بدانند که درمقابل فرهنگ و ارزش های جامعه خود کوتاهی نکنند و به آن ها احترام بگذارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در رابطه با چگونگی برخورد با این عوامل و مشکلات دختران انقلاب بیان کرد: در کشور ما سختگیری هایی وجود دارد که باید جلوی آن ها گرفته شود. در این مرحله لازم است واقعیت های زمان را درنظر گرفت و براساس آن ها برنامه ریزی و اقدام نمود. این محدودیت ها روی هم انباشته شده و درنهایت طغیان کرده است. محدودیت هایی از قبیل عدم حضور بانوان در استادیوم، عدم استفاده ازدوچرخه در فضای آزاد برای آنان، نداشتن وزیر زن و ده ها محدودیت و فشار ها باعث به چنین واکنش هایی شده اند.

وی همچنین افزود: توجه به بانوان باعث می شود که جامعه کمتر درگیر چنین چالش هایی شود.

عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم در پاسخ به این مسئله که آیا واکنش های دختران خیابان انقلاب، اقدامی منطقی بوده است یا خیر، اظهار کرد: طبیعتا این واکنش ها منطقی نبوده و نیستند. هنجارهایی درکشور وجود دارد که همه ما موظف به عمل کردن صحیح به این هنجارها هستیم و اگر فردی بر روی ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه قدم بگذارد، علاوه بر جامعه در واقع رعایت حقوق اجتماعی دیگران را نیز نکرده است.

محمودی در پایان درخصوص عدم حضور بانوان درورزشگاه ها خاطرنشان کرد: بنده مخالف حضور بانوان در این فضاها نیستم اما باید توجه داشت که متاسفانه جو ورزشگاه ها برای بانوان ما مناسب نیستند. مخالفت های موجود در همین عرصه نیز به دلیل همین مناسب نبودن شرایط فرهنگی تماشاگران و ورزشگاه ها برای بانوان است. به همین جهت بنده معتقدم در گام نخست باید فرهنگ سازی ورود بانوان به استادیوم ها محقق شود و سپس راه ورود بانوان استادیوم ها باز شود.