مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ورامین در گفتگویی  در خصوص مشکل رانندگان تاکسی خط ورامین – پیشوا گفت : هیچگاه در میدان امام و خیابان طالقانی ایستگاه تاکسی خط ورامین – پیشوا وجود نداشته است و حضور تاکسی ها در این خیابان  از ابتدا غیر قانونی بوده است.

مهمان نواز گفت : رانندگان تاکسی باید در ایستگاه مشخص  مستقر شوند  و چون در این خیابان ایستگاه تاکسی برای این خط وجود ندارد  به برخی رانندگان تاکسی تذکر دادیم .

وی افزود: عرض خیابان  طالقانی و محدودیت های میدان امام(ره ) اجازه نمی دهد تاکسی های خط ورامین – پیشوا در این میدان  و خیابان طالقانی  حضور داشته باشند و مانند گذشته ایستگاه تاکسی این مسیر  در میدان رازی و خیابان شهید زواره  برقرار است.

وی به شکایت های متعدد کسبه و اهالی خیابان و کوچه دکتر موسوی اشاره کرد و افزود: در طول هفته بارها کسبه و  اهالی از تراقیک و مشکلات وجود تاکسی ها  به تاکسیرانی شکایت می کنند.